Projekt ,,Wspomaganie kształcenia w cukrzycy typu I u młodzieży – aplikacja mobilna T1DCoach

        

 

 

Narodowe Centrum Rozwoju i Badań przyznało Politechnice Lubelskiej projekt „Wspomaganie kształcenia w cukrzycy typu I u młodzieży – aplikacja mobilna T1DCoach” w ramach konkursu „Rzeczy są dla ludzi”.

Numer umowy o dofinansowanie: Rzeczy są dla ludzi/0062/2020-00

Budżet projektu: 2 352 044,12 zł

Okres realizacji projektu: 1.09.2021 – 31.08.2024

Kierownik/koordynator projektu: dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni

Opis projektu:

Politechnika Lubelska, realizując badania interdyscyplinarne, opracuje aplikację mobilną T1DCoach (ang. Type 1 Diabet Coach mobile application) wspomagającą edukację pacjenta (a także jego opiekuna i lekarza) poprzez kształtowanie poprawnych nawyków zachowania się pacjentów chorych na cukrzycę typu I. Aplikacja będzie wykorzystywać ulepszony model symulacyjny (dyskretny symulator metaboliczny T1DDS). Opracowana aplikacja będzie swoistym systemem coachingowym dedykowanym osobom młodocianym z cukrzycą typu 1 ograniczającym konieczność kontaktu bezpośredniego z lekarzami i opiekunami.

W trakcie realizacji projektu:

• istniejący symulator będzie zmodyfikowany w oparciu o dane historyczne przebiegów choroby i rezultaty symulacji,

• opracowana będzie aplikacja mobilna T1DCoach,

• aplikacja T1DCoach będzie przetestowana pod kątem jakości interfejsu i zwalidowana w warunkach klinicznych,

• aplikacja T1DCoach będzie udostępniona w serwisach internetowych do bezpłatnego pobierania,

• rezultaty projektu będą upowszechnione w środowisku zainteresowanych osób i organizacji.

Grupą docelową projektu są młodociani chorzy na cukrzycę typu I, ich opiekunowie oraz lekarze i edukatorzy młodzieży.

Aplikacja mobilna wykorzystywać będzie elementy grywalizacji, co powinno zwiększyć zaangażowanie młodocianych pacjentów w prawidłowy tryb życia z cukrzycą typu I.

Podstawowym celem jest podniesienie jakości życia młodych osób chorych na cukrzycę typu I oraz zmniejszenie kosztów społecznych ich edukacji i leczenia.

 

Media o projekcie